Asocijacija studenata Fizičkog fakuteta u Beogradu ENETER

TEF8

Preporučena literatura za 8. semestar (b smer).

NOVO:
Literaturu u .pdf i .dvju formatima možete naći u saradničkom folderu kineske fizičarke Chien-Shiung Wu

FIZIKA MOLEKULAmolecules
profesor Goran Poparić, goran_poparic@ff.bg.ac.rs
asistent Sava Galijaš, galijas@ff.bg.ac.rs, kancelarija 758

 • Teorija:
  – “Fizika molekula”,  D. Belić
 • Vežbe:
  – zadaci sa vežbi
 • ispitna pitanja
 • rokovi (2)

KVANTNA TEORIJA POLJA 1 – izborni predmetkvantna teorija polja
profesor Maja Burić, majab@ipb.ac.rs, kancelarija 660
asistent Duško Latas, latas@ff.bg.ac.rs, kancelarija 753

TEORIJA/FIZIKA KONDENZOVANOG STANJA – izborni predmetkondenzovana materija
profesor Darko Tanasković, darko.tanaskovic@scl.rs
asistenti

Srđan Stavrić, stavric@vinca.rs, kancelarija 757
Dragutin Jovković

TEORIJA ELEMENTARNIH ČESTICA – izborni predmetteorija elementarnih čestica
profesor Voja Radovanović, rvoja@ipb.bg.ac.rs, kancelarija 660
asistent Biljana Nikolić
biljana@ipb.ac.rs, kancelarija 658

FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA – izborni predmetfizika elementarnih čestica
profesor Petar Adžić, adzic@ff.bg.ac.rs, kancelarija 755
asistent Marjan Ćirković, marjan.cirkovic@ff.bg.ac.rs, kancelarija 753

 • Teorija:
  – “Introduction to High Energy Physics”, D. Perkins
  – 
  “Particle Physics”, B. Martin, G. Shaw

FIZIKA LASERA – izborni predmetlaser
profesor Milorad Kuraica, kuki@ff.bg.ac.rs, kancelarija 762 i 145-146 (drugi podrum)

nema asistenta, u sklopu predmeta postoje samo pokazne laboratorijske vežbe koje drži profesor

FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA – izborni predmetfizika jonizovanih gasova
profesor Srđan Bukvić, ebukvic@ff.bg.ac.rs, kancelarija 743
asistent Miloš Skočić

Srećno!

Ako imate dobru volju i način da doprinesete kolekciji materijala,
pišite nam.

Advertisements
Advertisements