Asocijacija studenata Fizičkog fakuteta u Beogradu ENETER

TEF8

Preporučena literatura za 8. semestar (b smer).

NOVO:
Literaturu u .pdf i .dvju formatima možete naći u saradničkom folderu kineske fizičarke Chien-Shiung Wu

NUKLEARNA FIZIKA

nuklearna fizikaprofesor Jovan Puzović , jovan.puzovic@cern.ch, kancelarija 753
asistent Marjan Ćirković, marjan.cirkovic@ff.bg.ac.rs, kancelarija 753

 • teorija:
  – “Nuclear and Particle Physics”, W. Burcham, M. Jobes
  – 
  “Osnovi nuklearne fizike”, L. Marinkov
  – 
  Skripta koju su pravili studenti
 • vežbe:
  – “Zbirka zadataka iz nuklearne fizike”, R. Krpić, I. Aničin, I. Savić
   “Praktikum iz nuklearne fizike, J. Puzović, I. Aničin
 • ispitna pitanja

KVANTNA TEORIJA POLJA 1 – izborni predmetkvantna teorija polja
profesor Voja Radovanović, rvoja@ipb.ac.rs, kancelarija 158
asistent Duško Latas, latas@ff.bg.ac.rs, kancelarija 753

TEORIJA/FIZIKA KONDENZOVANOG STANJA – izborni predmetkondenzovana materija
profesor Mihajlo Vanević, m_vanevic@gmx.com, kancelarija 650 ili 757
asistenti
Srđan Stavrić, stavric@vinca.rs, kancelarija 757
Jelena Pajović, jelena@ff.bg.ac.rs, kancelarija 176

TEORIJA ELEMENTARNIH ČESTICA – izborni predmetteorija elementarnih čestica
profesor Marija Dimitrijević-Ćirić, dmarija@ipb.ac.rs, kancelarija 757
asistent Nikola Konjik, konjik@ipb.ac.rs, kancelarija 753

FIZIKA ELEMENTARNIH ČESTICA – izborni predmetfizika elementarnih čestica
profesor Petar Adžić, adzic@ff.bg.ac.rs, kancelarija 755
asistent Vukašin Milošević, vukasin.milosevic@ff.bg.ac.rs

 • teorija:
  – “Introduction to High Energy Physics”, D. Perkins
  – 
  “Particle Physics”, B. Martin, G. Shaw

FIZIKA JONIZOVANIH GASOVA – izborni predmetfizika jonizovanih gasova
profesor Srđan Bukvić, ebukvic@ff.bg.ac.rs, kancelarija 743

Srećno!

Ako imate dobru volju i način da doprinesete kolekciji materijala,
pišite nam.

Advertisements