TEF6

Preporučena literatura za 6. semestar (b smer).

STARI ISPITNI ROKOVI

NOVO:
Literaturu u .pdf i .dvju formatima možete naći u saradničkom folderu kineske fizičarke Chien-Shiung Wu


KVANTNA MEHANIKA 2
profesor Milan Damnjanović, yqoq@rcub.bg.ac.rs, kancelarija 658
asistent Marko Milivojević, milivojevic@rcub.bg.ac.rs, kancelarija 658


ELEKTRODINAMIKA 2
profesor Voja Radovanović, rvoja@ipb.ac.rs, kancelarija 158
asistent Nikola Konjik, konjik@ipb.ac.rs, kancelarija 753

 


STATISTIČKA FIZIKA 2
Liquid_helium_Rollin_filmprofesor Milan Knežević, knez@ff.bg.ac.rs, kancelarija 650
asistent Dragoljub Gočanin, gocanindragoljub@yahoo.com, kancelarija 53 (Cara Dušana)


FIZIKA ATOMA
profesor Ivan Dojčinović, ivan.dojcinovic@ff.bg.ac.rs, kancelarija 646
asistent Nora Trklja, nora@ff.bg.ac.rs, kancelarija 646

 


SEMINAR SAVREMENE FIZIKE
Marija Dimitrijević-Ćirić, dmarija@ipb.ac.rs, kancelarija 749
Bratislav Obradović, obrat@ff.bg.ac.rs, laboratorija u drugom podrumu

 

Advertisements