TEF5

Preporučena literatura za 5. semestar (b smer) od profesora i starijih studenata.

STARI ISPITNI ROKOVI

NOVO:
Literaturu u .pdf i .dvju formatima možete naći u saradničkom folderu kineske fizičarke Chien-Shiung Wu

BELEŠKE – na ovom linku možete naći (skoro) sve beleške sa predavanja i vežbi iz 5. semestra 2017.


KVANTNA MEHANIKA 1
profesor Milan Damnjanović, yqoq@rcub.bg.ac.rs, kancelarija 658
asistent Marko Milivojević, milivojevic@rcub.bg.ac.rs, kancelarija 658

schrodingers-probability-wave-equation


MATEMATIČKA FIZIKA 2
profesorka Tatjana Vuković, tanja37@rcub.bg.ac.rs, kancelarija 658
asistent Saša Dmitrović, sasadm@ff.bg.ac.rs, kancelarija 658

 

matematicka fizika 2


ELEKTRODINAMIKA 1
profesor Voja Radovanović, rvoja@ff.bg.ac.rs, kancelarija 158
asistent Biljana Nikolić, biljana@ipb.ac.rs, kancelarija 658

 


STATISTIČKA FIZIKA 1
Liquid_helium_Rollin_filmprofesor Milan Knežević, knez@ff.bg.ac.rs, kancelarija 650
asistent Dragoljub Gočanin, gocanindragoljub@yahoo.com, kancelarija 53 (Cara Dušana)

 


electronicsFIZIČKA ELEKTRONIKA
profesor Ivan Belča, bivan@ff.bg.ac.rs, kancelarija 656
asistent Stevan Stojadinović, sstevan@ff.bg.ac.rs, kancelarija 657

 


Srećno!

Ako imate dobru volju i način da doprinesete kolekciji materijala,
pišite nam.

Advertisements