Asocijacija studenata Fizičkog fakuteta u Beogradu ENETER

TEF5

Preporučena literatura za 5. semestar (b smer).

NOVO:
Literaturu u .pdf i .dvju formatima možete naći u saradničkom folderu kineske fizičarke Chien-Shiung Wu

BELEŠKE – na ovom linku možete naći (skoro) sve beleške sa predavanja i vežbi iz 5. semestra 2017.

KVANTNA MEHANIKA 1
profesor Milan Damnjanović, yqoq@rcub.bg.ac.rs, kancelarija 658
asistent Marko Milivojević, milivojevic@rcub.bg.ac.rs, kancelarija 658
schrodingers-probability-wave-equation

MATEMATIČKA FIZIKA 2
profesorka Tatjana Vuković
,tanja37@rcub.bg.ac.rs, kancelarija 658
asistent Saša Dmitrović, sasadm@ff.bg.ac.rs, kancelarija 658matematicka fizika 2

ELEKTRODINAMIKA 1
profesor Voja Radovanović, rvoja@ff.bg.ac.rs, kancelarija 158
asistent BIljana Nikolić, biljana@ipb.ac.rs

STATISTIČKA FIZIKA 1
Liquid_helium_Rollin_filmprofesor Milan Knežević, knez@ff.bg.ac.rs, kancelarija 650
asistent Dragoljub Gočanin, gocanindragoljub@yahoo.com, kancelarija 53 (Cara Dušana)

electronicsFIZIČKA ELEKTRONIKA
profesor Ivan Belča, bivan@ff.bg.ac.rs, kancelarija 656
asistent Stevan Stojadinović, sstevan@ff.bg.ac.rs, kancelarija 657

Srećno!

Ako imate dobru volju i način da doprinesete kolekciji materijala,
pišite nam.

Advertisements