Asocijacija studenata Fizičkog fakuteta u Beogradu ENETER

TEF4

Preporučena literatura za 4. semestar (b smera).

NOVO:
Literaturu u .pdf i .dvju formatima možete naći u saradničkom folderu kineske fizičarke Chien-Shiung Wu

talasi i optikaTALASI I OPTIKA
profesor Đorđe Spasojević, djordjes@ff.bg.ac.rs, kancelarija 112C, II podrum PMF-a
asistent Sava Galijaš, galijas@ff.bg.ac.rs, kancelarija 758

gamma_abs_3d_0MATEMATIKA 4B
profesor Đorđe Krtinić, georg@matf.bg.ac.rs
asistent Matija Milović, matijamilovic91@gmail.com

TEORIJA:

 • PREPORUKA: Za prvi krug učenja, obavezno odslušati audio snimke predavanja prof. Krtinića jer se na osnovu njih stiče dobra predstava okvira gradiva koji je predviđen da student savlada. Posle toga tražiti pojašnjenja po knjigama i internetu.
 • Audio snimci predavanja prof. Krtinića
 • Mathematical Analysis for Engineers“, Krasnov et al.volume II, Mir Publishers Moscow 1990
 • “Matematička analiza 1”, D. Adnađević, Z. Kadelburg (nesvojstveni integrali)
 • “Matematička analiza 2”, D. Adnađević, Z. Kadelburg (parametarski integrali)
 • Kompleksna analizaM. Mateljević (dopunska literatura)
 • Functions of one complex variable, Conway (koristi profesor)
 • dopunska skripta i za Hilbertove prostore od M. Mateljević
 • dopuna za varijacioni račun, Calculus Of Variations With Applications To Physics And Engineering, Robert Weinstock

VEŽBE:

– za prvi deo zbirke Ljaško 1 i 2 (nesvojstveni integrali iz 1, parametarski iz 2)
– Rešavanje kompleksnih integrala, materijal sa 7. Ljaškijade
– za varijacioni račun , ”Problems and exercises in the calculus of variations”, M. I. Krasnov,G. I. Makarenko, A. L. Kiselev
– za varijacioni račun, kompleksnu i operatorski račun moguće je koristiti “Zbirku zadataka iz više matematike 2“, P. Milčić, M. Uščumlić
za kompleksnu analizu,
zbirka zadataka Dragoslava Mitrinovića
– Skenirane vežbe iz matematike 4

lagrangeTEORIJSKA MEHANIKA
profesor Sunčica Elezović-Hadžić, suki@ff.bg.ac.rs, kancelarija 31
asistent Danilo Nikolić, dante@ff.bg.ac.rs

Profesorka je sve materijale podelila na svom sajtu.

 • teorija:
  – skripta “Teorijska mehanika – predavanja 2012”, S. Elezović-Hadžić, sve osim specijalne relativnosti
 • vežbe
  – stari kolokvijumi i domaći zadaci
  (profesorka šalje na mail sve materijale na početku kursa)

  – dodatno za Lagranžev i Hamiltonov formalizam zbirka
  “Solved Problems in Lagrangian and Hamiltonian Mechanics”, Gignoux, Silvestre-Brac
 • dodatna literatura
  – skripta “Teorijska mehanika” – Voja Radovanović
  – skripta “Specijalna teorija relativnosti” – Voja Radovanović
  – dopunska opširnija knjiga,Uvod u teorijsku fiziku 1 – teorijska mehanika“, Đ. Mušicki
 • ispitna pitanja

SPECIJALNA TEORIJA RELATIVNOSTI

LABORATORIJA FIZIKE 4
profesor Nikola Šišović, nikolas@ff.bg.ac.rs, kancelarija 762
nema asistenta