Asocijacija studenata Fizičkog fakuteta u Beogradu ENETER

TEF3

ћирилица

Preporučena literatura za 3. semestar (b smer).

NOVO:
Literaturu u .pdf i .dvju formatima možete naći u saradničkom folderu kineske fizičarke Chien-Shiung Wu

ELEKTROMAGNETIZAM
profesor Dr Milorad Kuraica, kuki@ff.bg.ac.rs, kancelarija ???
asistent Svetislav Mijatović, svemij
@ff.bg.ac.rs,kancelarija 112C,   II podrum PMF-a

figunit3pageMATEMATIKA 3B
profesor Đorđe Krtinić, georg@matf.bg.ac.rs
asistent Matija Milović, matijamilovic91@gmail.com

Lorenz_attractorMATEMATIČKA FIZIKA 1
profesor Ivanka Milošević, ivag@rcub.bg.ac.rs, kancelarija 658
asistent Zoran Popović, zokapop@ff.bg.ac.rs, kancelarija 658

LABORATORIJA FIZIKE 3
profesor Nikola Šišović, nikolas@ff.bg.ac.rs, kancelarija 762
više asistenata

 

PROGRAMIRANjE ZA FIZIČARE
profesor Zoran Nikolić, nizoran@ff.bg.ac.rs, kancelarija 769
nema asistenta

  • Predavanja i vežbe:
    – kodovi kucani ranijih godina
    link za skidanje Code Blocks-a
  • Za ispit je potrebno iskucati kod u C++ programskom jeziku. Kod treba da sadrži minimalno oko 150 linija. Na ispitu objašnjavate šta koji deo koda radi u programu, tj. koja mu je uloga. Onda vas profesor pita kako biste izmenili kod na taj i taj način da biste dobili to i to. Ne morate na licu mesta da vršite te izmene, obično je dovoljno samo da kažete kako biste rešili taj problem, želi da vidi razumevanje. Najčešći primer studentskog projekta je igrica iks-oks.
Advertisements
Advertisements