TEF2

Preporučena literatura za 2. semestar (b smera) od profesora i starijih studenata.

STARI ISPITNI ROKOVI

NOVO:
Literaturu u .pdf i .dvju formatima možete naći u saradničkom folderu kineske fizičarke Chien-Shiung Wu


MOLEKULARNA FIZIKA I TERMODINAMIKA
profesor Božidar Nikolić, boza@ff.bg.ac.rs, kancelarija 658termo

asistent Svetislav Mijatović, svemij@gmail.com, kancelarija 112C, II podrum PMF-a

 • Teorija:
  – “University Physics“, Young & Freedman + Solutions manual, udžbenik koji potpuno prati predavanja
  – “Uvod u termodinamiku”, D. Krpić (preporuka profesora), knjiga se može naći u fakultetskoj biblioteci
 • Vežbe:
  – zbirka zadataka “Problems in General Physics“, Igor Yevgenyevich Irodov,
  koristi se na svim kursevima opšte fizike; postoje postupna rešenja na engleskom jeziku (rešenja 1.1 i 1.2 ili rešenja 2.1 i 2.2); u fakultetskoj biblioteci postoji crnogorsko izdanje zbirke koje se po rasporedu zadataka razlikuje od engleskog.
 • Ispitna pitanja kod profesora Nikolića 2014. godine
 • Dodatna literatura:
  – “The Feynman Lectures on Physics“, Feynman, Leighton, Sands, na Internetu se mogu naći i udžbenik i video lekcije predavanja čuvenog fizičara
  – Takođe preporučujemo nezaobilaznu knjigu Enrico Fermi-a, koja nije adekvatna za spremanje ispita, ali je odlična kao slobodno štivo. Kvalitetna dopuna osnovnom kursu.

MATEMATIKA 2Bx2y2
profesor Vladimir Grujić, vgrujic@atf.bg.ac.rs
asistent Petar Milentijević

 

 • Teorija:
  – “Matematička analiza 2”, D. Adnađević, Z. Kadelburg
  Mathematical Analysis for Engineers 2“, Krasnov, Kiselev, Makarenko, Shikin
  Repetitorij više matematike 3“, Boris Apsen, udžbenik i zbirka se mogu naći i u biblioteci
 • Vežbe:
  • Bilo koja zbirka zadataka iz Analize 2, a predlozi su:
   Zbirka rešenih zadataka iz matematičke analize 2“, Ljaško, Boljarčuk, Gaj, Golovač (za analitički deo)
   Matematička analiza II“, Stojan Radenović, verovatno najbolja za analizu
  • Za deo iz linearne algebre i diferencijalne geometrije
   “Zbirka zadataka iz više matematike 1 (prvi deo) i 2 (drugi deo)“, P. Miličić, M. Uščumlić (dve zbirke pokrivaju gotovo sve oblasti)

   “Zbirka zadataka iz linearne algebre”, I.V. Proskurjakov, knjiga se može naći u kopirnici matematičkog fakulteta
 • Dodatna literatura
  – “Elementi linearne algebre” Milan M. Drešević
  ne pokriva celo gradivo, ali je pisana za kurs na našem fakultetu pre par decenija; može se naći u biblioteci na matematičkom fakultetu

  Odgovori na ispitna pitanja iz matematike 2B
 • Ispitna pitanja:
  ispitna pitanja 2015/2016

LABORATORIJA FIZIKE 2
profesor Đorđe Spasojević, djordjes@ff.bg.ac.rs, kancelarija 112C, II podrum PMF-a
više asistenata

 


HEMIJA ZA FIZIČARE
profesor Dušan Veljković, vdusan@chem.bg.ac.rs
asistenti Dušan Malenov, Filip Vlahović


ASTROFIZIKAastro – izborni predmet
profesor Dragana Dilić, dilic@matf.bg.ac.rs
asistent Dušan Onić, donic@matf.bg.ac.rs


FILOZOFIJA PRIRODNIH NAUKA – izborni predmetHPS
profesor Ilija Marić, ilijamaric@gmail.com
nema asistenta

 


Advertisements