Asocijacija studenata Fizičkog fakuteta u Beogradu ENETER

TEF2

Preporučena literatura za 2. semestar (b smera) od profesora i starijih studenata.

NOVO:
Literaturu u .pdf i .dvju formatima možete naći u saradničkom folderu kineske fizičarke Chien-Shiung Wu

MOLEKULARNA FIZIKA I TERMODINAMIKA
profesor Božidar Nikolić, boza@ff.bg.ac.rs, kancelarija 658termo
asistent Svetislav Mijatović, svemij@gmail.com, kancelarija 112C,    II podrum PMF-a

 • teorija:
  – “Uvod u termodinamiku”, D. Krpić (preporuka profesora), knjiga se može naći u fakultetskoj biblioteci
  – “University Physics“, Young & Freedman + Solutions manual
  udžbenik koji uglavnom prati predavanja
 • vežbe:
  – “Problems in General Physics, Igor Yevgenyevich Irodov, na Internetu se mogu naći postupna rešenja na engleskom jeziku (preporučena blog verzija), a u fakultetskoj biblioteci postoji crnogorsko izdanje zbirke koje se nešto malo razlikuje od engleskog.
 • ispitna pitanja 2014. godine
 • dodatna literatura:
  U slobodno vreme preporučujemo zanimljivo i svetski poznato štivo “The Feynman Lectures on Physics”, Feynman, Leighton, Sands. Na Internetu se mogu naći i udžbenik i video lekcije njegovih predavanja.
  – Takođe preporučujemo čuvenu knjigu Enrico Fermi-a, koja nije adekvatna za spremanje ispita, ali je odlična kao slobodno štivo. Interesentna je kao dopuna osnovnom kursu.
 • rokovi (1)

MATEMATIKA 2Bx2y2
profesor Miloš Arsenović
asistent Milan Lazarević, lazarevic@matf.bg.ac.rs

Теорија: 

 • “Matematička analiza 2”, D. Adnađević, Z. Kadelburg
 • Mathematical Analysis for Engineers 2, Krasnov, Kiselev, Makarenko, Shikin
 • Repetitorij više matematike 3 – Boris Apsen, udžbenik i zbirka se mogu naći i u biblioteci
 • “Elementi linearne algebre” Milan M. Drešević (Iako nije svrstana u preporučenu literaturu, obavezno nabaviti (matf biblioteka) jer je bolja od Ljaška i Kalajdžića, mada ne pokriva svo gradivo. Pisana je baš za kurs na našem faksu od pre par decenija.)
 • За спремање првог дела градива, везаног за линеарну алгебру, можете се користити литературом за предмет “Математичка физика 1” коју можете наћи на страници ТЕФ3.
 • Одговори на испитна питања: Odgovori-mat-2b

Вежбе:

LABORATORIJA FIZIKE 2
profesor Đorđe Spasojević, djordjes@ff.bg.ac.rs, kancelarija 112C, II podrum PMF-a
više asistenata

HEMIJA ZA FIZIČARE

profesor Miloš Milčić, mmilcic@chem.bg.ac.rs, kanc. 516 đ

ASTROFIZIKAastro – izborni predmet
profesor Dragana Dilić, dilic@matf.bg.ac.rs
asistent Dušan Onić, donic@matf.bg.ac.rs

FILOZOFIJA PRIRODNIH NAUKA – izborni predmetHPS
profesor Ilija Marić, ilijamaric@gmail.com
nema asistenta