Asocijacija studenata Fizičkog fakuteta u Beogradu ENETER

TEF2

Preporučena literatura za 2. semestar (b smera) od profesora i starijih studenata.

NOVO:
Literaturu u .pdf i .dvju formatima možete naći u saradničkom folderu kineske fizičarke Chien-Shiung Wu

MOLEKULARNA FIZIKA I TERMODINAMIKA
profesor Božidar Nikolić, boza@ff.bg.ac.rs, kancelarija 658termo
asistent Svetislav Mijatović, svemij@gmail.com, kancelarija 112C, II podrum PMF-a

 • Teorija:
  – “University Physics“, Young & Freedman + Solutions manual, udžbenik koji prati predavanja
  – “Uvod u termodinamiku”, D. Krpić (preporuka profesora), knjiga se može naći u fakultetskoj biblioteci
 • Vežbe:
  – zbirka zadataka “Problems in General Physics“, Igor Yevgenyevich Irodov,
  koristi se na svim kursevima opšte fizike; postoje postupna rešenja na engleskom jeziku (deo 1 i deo 2) ili preporučena blog verzija;

  u fakultetskoj biblioteci postoji crnogorsko izdanje zbirke koje se po rasporedu zadataka razlikuje od engleskog.
 • Ispitna pitanja kod profesora Nikolića 2014. godine
 • Dodatna literatura:
  – “The Feynman Lectures on Physics“, Feynman, Leighton, Sands, na Internetu se mogu naći i udžbenik i video lekcije predavanja čuvenog fizičara
  – Takođe preporučujemo nezaobilaznu knjigu Enrico Fermi-a, koja nije adekvatna za spremanje ispita, ali je odlična kao slobodno štivo. Kvalitetna dopuna osnovnom kursu.
 • rokovi (1)

MATEMATIKA 2Bx2y2
profesor Vladimir Grujić, vgrujic@atf.bg.ac.rs
asistent Petar Milentijević

LABORATORIJA FIZIKE 2
profesor Đorđe Spasojević, djordjes@ff.bg.ac.rs, kancelarija 112C, II podrum PMF-a
više asistenata

HEMIJA ZA FIZIČARE
profesor Dušan Veljkovićvdusan@chem.bg.ac.rs, lab. 575
asistenti Dušan Malenov, Filip Vlahović,

ASTROFIZIKAastro – izborni predmet
profesor Dragana Dilić, dilic@matf.bg.ac.rs
asistent Dušan Onić, donic@matf.bg.ac.rs

FILOZOFIJA PRIRODNIH NAUKA – izborni predmetHPS
profesor Ilija Marić, ilijamaric@gmail.com
nema asistenta

 

Advertisements
Advertisements