TEF1

Navedena je preporučena literatura za 1. semestar (b smera) od profesora i starijih studenata.

STARI ISPITNI ROKOVI

NOVO:
Literaturu u .pdf i .dvju formatima možete naći u saradničkom folderu kineske fizičarke Chien-Shiung Wu


FIZIČKA MEHANIKA
profesor Božidar Nikolić, boza@ff.bg.ac.rs, kancelarija 658

asistent Svetislav Mijatović, svemij@gmail.com, kancelarija 112C, II podrum PMF

 • Teorija:Danish_friction_drum
  – knjiga “Fundamental Laws of Mechanics“, Igor Evgenyevich Irodov predavanja uglavnom prate ovu knjigu
  knjiga “Fizička mehanika”, Dragoslav Krpić
  (preporuka profesora), knjiga se može naći u fakultetskoj biblioteci
  knjiga Young & Freedman University Physics 13th ed.
  i Solutions manual, koristi se za teoriju iz oscilacija i korisna je za vežbanje pitalica za testove
 • Vežbe:
  zbirka zadataka “Problems in General Physics“, Igor Yevgenyevich Irodov,
  koristi se na svim kursevima opšte fizike; postoje postupna rešenja na engleskom jeziku (rešenja 1.1 i 1.2 ili rešenja 2.1 i 2.2);
   u fakultetskoj biblioteci postoji crnogorsko izdanje zbirke koje se po rasporedu zadataka razlikuje od engleskog.
 • Dodatna literatura:
   “The Feynman Lectures on Physics“, Feynman, Leighton, Sands, na Internetu se mogu naći i udžbenik i video lekcije predavanja čuvenog fizičara
 • Ispitna pitanja kod profesora Nikolića 2016/2017

MATEMATIKA 1B
profesor Vladimir Grujić, vgrujic@matf.bg.ac.rs

asistent Petar Milentijević


OBRADA REZULTATA MERENjA
profesor Srđan Bukvić, ebukvic@ff.bg.ac.rs, kancelarija  168
asistent Miloš Skočić, skocic@ff.bg.ac.rs


LABORATORIJA FIZIKE
profesor Đorđe Spasojević, djordjes@ff.bg.ac.rs, kancelarija 112C,
II podrum PMF-a

više asistenata

 

 • Teorija i vežbe:dinamometro-electronico-ahs-ii-m-300-kg_MLA-F-4654310060_072013
  skripta “Laboratorija fizike 1 i 2” profesora Spasojevića
  – knjiga “Praktikum iz fizike”, Božin, Napijalo, Žegarac, Božin, Vidaković, Dojčilović, Zeković

 


Srećno!

Ako imate dobru volju i način da doprinesete kolekciji materijala,
ili primetite bilo kakve nepravilnosti na sajtu, pišite nam.

Advertisements