Asocijacija studenata Fizičkog fakuteta u Beogradu ENETER

TEF1

 Navedena je preporučena literatura za 1. semestar (b smera) od profesora i starijih studenata.

NOVO:
Literaturu u .pdf i .dvju formatima možete naći u saradničkom folderu kineske fizičarke Chien-Shiung Wu

FIZIČKA MEHANIKA
profesor Božidar Nikolić, boza@ff.bg.ac.rs, kancelarija 658
asistent Svetislav Mijatović, svemij@gmail.com, kancelarija 112C, II podrum PMF-a

 • Teorija:Danish_friction_drum
 • Vežbe:

  • – zbirka zadataka “Problems in General Physics“, Igor Yevgenyevich Irodov, na Internetu se može naći besplatna verzija na engleskom i ruskom jeziku, kao i postupna rešenja na engleskom jeziku (deo 1 i deo 2), a u fakultetskoj biblioteci postoji crnogorsko izdanje zbirke koje se nešto malo razlikuje od engleskog. 
 • Dodatna literatura:
  •  “The Feynman Lectures on Physics“, Feynman, Leighton, Sands, na Internetu se mogu naći i udžbenik i video lekcije njegovih predavanja
  •  knjiga “Fundamentals of Physics” , Halliday, Resnick, Walker (preporuka starijih studenata – dovoljno se poklapa sa kursem, a prilagođenija je za studente prve godine)
 • Ispitna pitanja profesora Nikolića.

MATEMATIKA 1B
profesor Vladimir Grujić

asistent Petar Milentijević

OBRADA REZULTATA MERENjA
profesor Srđan Bukvić, ebukvic@ff.bg.ac.rs, kancelarija  168
asistent Miloš Skočić, skocic@ff.bg.ac.rs

LABORATORIJA FIZIKE
profesor Đorđe Spasojević, djordjes@ff.bg.ac.rs, kancelarija 112C,
II podrum PMF-a

više asistenata

 • teorija i vežbe:dinamometro-electronico-ahs-ii-m-300-kg_MLA-F-4654310060_072013
  – knjiga “Praktikum iz fizike”, Božin, Napijalo, Žegarac, Božin, Vidaković, Dojčilović, Zeković
  – skripta “Laboratorija fizike 1 i 2 profesora Spasojevića

Srećno!

Ako imate dobru volju i način da doprinesete kolekciji materijala,
ili primetite bilo kakve nepravilnosti na sajtu, pišite nam.