Spektroskopija

Spektroskopija predavačke plazme:

 • Šta radimo? Opet ništa. – N. Konjik, Elektrodinamika 2
 • Da vam sad kažem, ako želite matematički skroz konzistentno, kada ovo u beskonačnosti ide u nulu, ovo drugo još nije baš nula. – N. Konjik, Elektrodinamika 2
 • Šta je talasovod? Talasovod je ili sferni ili cilindrični ili kvaderni talasovod. – N. Konjik, Elektrodinamika 2
 • Nemojte da se blamirate da kažete, može se desiti da pogrešim i ja. – N. Konjik, Elektrodinamika 2
 • Izvod sinusa je, mmm…., kako se to zove… – N. Konjik, Elektrodinamika 2
 • Daćemo pokaz. To nije dokaz, to je postulat. – I. Dojčinović, Fizika atoma
 • Sva je bila pretpostavka da je ovo veoma čudno. – I. Dojčinović, Fizika atoma
 • Nažalost, Zomerfild je vrlo korektno iskoristio klasičnu fiziku. – I. Dojčinović, Fizika atoma
 • Ovaj magnetni problem bio je vrlo dobar za eksploatisanje. – I. Dojčinović, Fizika atoma
 • Sada je već stvar prestiža naći ostale elemente PSE. – I. Dojčinović, Fizika atoma
 • Samo malo, molim vas da još ovo razumete. – I. Dojčinović, Fizika atoma
 • “Osnovna porcija magnetnog momenta” – I. Dojčinović, Fizika atoma
 • Staviš atome i to se polako krčka. – I. Dojčinović, Fizika atoma
 • Već moja priča pokazuje kakve su bile reakcije kada su to Ulenbek i Goldštajn predložili. – I. Dojčinović, Fizika atoma
 • – “Šta mislite o radu u kojem kažu da su odvojili spin od čestice?”
  – “Ne znam, ne znam, meni to deluje kao naučna fantastika. Da me prostite, meni odvajanje spina izgleda kao kad bi čoveku otkinuli glavu.” – I. Dojčinović, Fizika atoma
 • Spin ne možemo lepo objasniti. Ja sam pristalica interpretacije da ako te neko pita šta je spin, ti njega pitaš šta je naelektrisanje. Ako te neko pita šta je naelektrisanje, ti ga pitaš šta je masa. – I. Dojčinović, Fizika atoma
 • Čistačici: Ako ste obrisali zbog mene, onda dopišite podskup. – I. Milošević, Matematička fizika 1
 • Kako da vam to objasnim? To je makroskopski malo, a mikroskopski veliko. Ju, kako sam to dobro rekao, moraću da zapišem u skriptu. – V. Radovanović, Elektrodinamika 2
 • Kad nisam imao kartu, Bus Plus kontroloru sam rekao: Trag je ograničen linearni funkcional na prostoru operatora, a kad sam išao vozom za Novi Sad, kondukteru sam rekao: U prstenu polinoma su svi lineali glave. Malo se zbunio čovek. – V. Đurić, Matematika 4
 • Vidite, dobija se dobro rešenje, ali skroz netačnim postupkom. – P. Melentijević, Matematika 3
 • Sad ovaj parčić ide ovde (prebacuje s jedne strane jednačine na drugu), mislim da su takva pravila. – P. Melentijević, Matematika 3
 • Ovo i nije neka matematika, to je samo neki rad da vam uradim. –  P. Melentijević, Matematika 3
 • (Gleda na tablu par sekundi i sve obriše) Upamtio sam ja to i nije mnogo bitno. – P. Melentijević, Matematika 3
 • (O svojim vežbama) Ja sam generalno zadovoljan izborom zadataka. –  P. Melentijević, Matematika 3
 • (Ne vidi se šta piše na tabli) Kako se ne vidi? Pa, ovo ovde što je napisano sve je tačno. – P. Melentijević, Matematika 3
 • Verovatno ste u pravu. To ionako nije mnogo važno. – P. Melentijević, Matematika 3
 • Kad ćemo početi da se konsultujemo? Vi treba dobro da uradite ovaj kolokvijum. – P. Melentijević, Matematika 3
 • Ja mislim da je sve jasno što ja kažem. – P. Melentijević, Matematika 3
 • Ja radim metričke prostore apstraktno, a ono dokazi, i šta god dokažem, oni misle radim teoriju, ne zadatke. – P. Melentijević, Matematika 3
 • Košijevi nizovi i nisu ništa značajno i nemaju posledice na fiziku. – M. Burić, Kvantna fizika 1
 • Ima mnogo stvari na nebu i zemlji o kojima vaša mudrost i ne sanja, moj Horacio! (citat iz “Hamleta” uz lekciju Principi kvantovanja) – M. Burić, Kvantna fizika 1
 • To se isto vidi inspekcijom. – M. Burić, Relativistička kvantna mehanika
 • Posle matrica gama 0, gama 1, gama 2 i gama 3, prirodno se definiše matrica gama 5. – M. Burić, Relativistička kvantna mehanika
 • Kad nacrtate Fejnmanove dijagrame, vi ništa ne računate, samo crtate i tako radite. I to tako rade svi ljudi, i ne samo ljudi, nego i programi. – M. Burić, Relativistička kvantna mehanika
 • Jeste da ja ovakvim tranzistorom ne mogu da uhvatim ni jednu jedinu stanicu, ali u suštini to tako funkcioniše. – I. Belča, Fizička elektronika
 • Ovo kolo je već zastarelo, ali ako vam ne treba velika preciznost… Npr. ja sam na ovakvo kolo priključio jedan tranzistorski prekidač koji je prekidao relej i evo kazan za rakiju mi se okreće već 20 godina. – I. Belča, Fizička elektronika
 • Članak je namenjen fizičarima, ali široj populaciji fizičara. – M. Knežević, Statistička fizika 2
 • Napravili su novu procenu koja je bila bar matematički korektnija. – M. Knežević, Statistička fizika 2
 • To s jedne strane jeste dobro, jer imate jedan relativno jednostavan sistem koji pak nije realističan, kao ni većina sistema koji se proučavaju u fizici, ali bar ima osobinu mešanja. – M. Knežević, Statistička fizika 2
 • Kada imate silu, imate sve što vam je potrebno u životu. D. Gočanin, Osnovi teorijske fizike
 • Možda se ja ne sećam nečega. – B. Nikolić, Elektrodinamika 1
 • Ovo se radi još u osnovnoj školi. – B. Nikolić, Elektrodinamika 1
 • Njih dvojica se pomnože i šta se desi? Pa, ništa. – V. Janković, Teorijska fizika
 • Upisujte se na papire da bih ja mogao da dobijem ono što mi pripada. – V. Janković, Teorijska fizika
 • Ovo je dovoljno bogata klasa funkcija, sigurno čak prebogata za 18. vek – Đ. Krtinić, Matematika 3
 • “Algoritam isključenog mozga” – Đ. Krtinić, Matematika 3
 • Danas radimo Grinovu funkciju, odnosno, kako bi to studenti nazvali, Grinovaču. – Đ. Krtinić, Matematika 3
 • Evo, vidite, opet postajem neozbiljan. – Đ. Krtinić, Matematika 4
 • Vi ste moj hleb nasušni. – I. Prlina, Elektromagnetizam
 • Nemojte zevati na času, odnosno zevajte samo kada sam okrenut ka tabli. – I. Prlina, Elektromagnetizam
 • Nema zvonjenja mobilnih telefona. Na teorijskoj mehanici ćete za to raditi zadatak na tabli, bolje da se naviknete. – I. Prlina, Elektromagnetizam
 • Nemojte ogovarati spoljnog saradnika u nastavi. – I. Prlina, Elektromagnetizam
 • Stvarno kolega, danas vas nešto neće! – I. Prlina, Elektromagnetizam
 • Tesla, on je bio na domak puta i onda su se pojavili neki kreteni. – S. Galijaš, Talasi i optika
 • Ispit nam traje 4 sata, mnogo, čovek može i roštilj da spremi za to vreme. – S. Galijaš, Talasi i optika
 • (Doneli smo sat za učionicu i kačimo ga.) Taman sam htela da pitam gde je jelka, kad čovek kači nešto. – N. Nedeljković, Talasi i optika
 • Obraća se Daltonu: Brate, dobar pokušaj. – M. Milčić, Osnovi hemije
 • Tiše, jer smetate onima u 1. redu, samo oni me interesuju. – M. Milčić, Osnovi hemije
 • Antilogaritam. – M. Milčić, Osnovi hemije
 • Planirao sam da uradim tri eksperimenta, ali kako su mi prošla ova prva dva, bolje da treći ni ne počinjem, da sačuvam barem taj ugled koji sam kod vas stekao. – B. Obradović, Laboratorija savremene fizike
 • Ovo što vidite je zlato sa četiri devetke. (Materijal se sastoji od 99,99 % zlata.) – M. Mitrović, u sklopu predmeta Laboratorija savremene fizike
 • Ovo je posebno zanimljivo, jer  se ništa ne dešava. – M. Mitrović, u sklopu predmeta Laboratorija savremene fizike
 • Muž mi je zabranio da bacamo lopte ovde, ali ja sam donela ovu jednu. (Vadi ragbi loptu.) Ragbi nije toliko popularan kod nas, ali imamo čak i ženski klub ovde, čak su u njemu i dve koleginice sa meteorologije. – S. Elezović-Hadžić, Teorijska mehanika
 • Eksperiment smo izveli laserom, kasnije ću vam reći koje je on bio boje. –  J. Labat, Seminar Fizičkog fakulteta
 • Da prostite 5 tora, ali pomnožite to sa 133 i dobićete paskale. –  J. Labat, Seminar Fizičkog fakulteta
 • Aha. Cela ideja je besmislena. To hoćete da kažete? – V. Radovanović, Elektrodinaika 2
 • Ovo je skoro pogrešan način izvođenja, ali barem se dobije tačan rezultat. Ne isplati se meni praktično da kao Landau potrošim ceo dvočas na ovo. Nema šta da se bunite, ja sam ionako rekao da ću da grešim. – V. Radovanović, Elektrodinamika 2
 • “Uzbuđeno jezgro” – J. Puzović, Nuklearna fizika
 • I vaš brojač je tako postao neupotrebljiv za dalju upotrebu. – J. Puzović, Nuklearna fizika
 • Vi ste to radili, pretpostavljam, na projektoru. – M. Milivojević, Simetrije u fizici
 • “Volim sve što vole mladi” (odnosi se na matricu 27×27) – M. Milivojević, Simetrije u fizici (dodatak: “samo on to malo bolje radi”)
 • A ja se nadam da će se za nedelju dana i na Eneteru naći nešto. Mislim, bilo bi baš bezveze da nemam nikakav zapis sa čestica. – N. Konjik, Teorija elementarnih čestica
 • Jungove šeme se rešavaju receptom, to vam je kao baba na dedu, deda za repu. – N. Konjik, Teorija elementarnih čestica
 • Video sam sa profesorkom Sunčicom onaj deo na vašem sajtu, onu spektroskopiju. I kaže profesorka da ne zna da li je bolje da se tu predavač pronađe ili da je bolje da se ne pronađe. Ja mislim da je ipak bolje da ostavi neki trag. – D. Latas, Kvantna teorija polja 1
 • Kolokvijum je kvantovan.- D. Latas, Relativistička kvantna mehanika
 • Postoji maksimalni nivo do kog atom može da se sljušti. – Đ. Spasojević, Teorijska fizika plazme
 • Ne znam kako se kaže ta reč na srpskom, “weagle”, mi nemamo tu reč na našem jeziku. To je tako nešto pihtijasto. – V. Milošević, Fizika elementarnih čestica
 • Malo bi bilo ružno da tu kutiju nazovem sanduk. E, setio sam se, nazovimo to sef. Dakle, stavite radioaktivni izvor u sef. – M. Ćirković, Nuklearna fizika
 • Tako nešto vam se uvek pojavi, neki izvod, neki problem. – V. Radovanović, Kvantna teorija polja 1
 • Na primer, pada mi na pamet glup primer. – P. Adžić, Fizika elementarnih čestica
 • Jeste, u pravu ste, jeste to greška, ali nema veze, ostavite tako, znam ja zašto sam to tako pisao. – P. Adžić, Fizika elementarnih čestica
 • Računao sam lagranžijan. Malo sam se pomučio, priznajem. – P. Adžić, Fizika elementarnih čestica
 • Kvantnu elektrodinamiku i kvantnu hromodinamiku karakterišu nekomutativne neabelove grupe. Priroda je takva, inače bi sve bilo savršeno. – P. Adžić, Fizika elementarnih čestica
 • Ovde ulazimo polako u fizičarsko-inženjersku zonu sumraka. – M. Vanević, Teorija/Fizika čvrstog stanja
 • Tim odgovorom smo se nekako spasili, tj. ja. – M. Vanević, Teorija/Fizika čvrstog stanja

 • Ono bi bilo Goldstonov bozon da je simetrija globalna. U žargonu se kaže da je gauge polje pojelo Goldstonov bozon i tako povećalo broj stepeni slobode za jedan, tj. postalo maseno.
 • Ovi molekuli takođe mogu da se ponašaju kao kavezi u kojima drugi atomi mogu da budu zarobljeni, ili u kojima drugi ugljenični molekuli mogu da budu smešteni u strukturi višestrukih ljuski, kao ruske babuške. – D. Belić, Fizika molekula
 • Šta je Ajnštajn nama? (pa nastavlja u fusnoti) Osim što nam je zet, što valjda i objašnjava odnos Srba prema Ajnštajnu koji je čisto tradicionalan: zetove prihvatamo, često ih volimo, ali im zameramo sve i svašta. – M. Burić, 100 godina opšte teorije relativnosti
 • Eksperimentalno se može pokazati da šupljina, čak i za tela koja nisu crna, zrači kao apsolutno crno telo, na primer, pomoću svežnja čioda čiji su svi vrhovi okrenuti u jednu stranu. Iako su čiode sjajne, pogledom u šupljiinu tog svežnja može se konstatovati da je strana sačinjena od vrhova čioda i međuprostora među njima apsolutno crna. Slično je i sa svežnjem žileta. – Fizika atoma, J. Purić, I. Dojčinović
 • U svim pričama o prirodi pojavljuje se dobra vila Energija koja izvodi prirodnjake, a najčešće fizičare, iz bezizlaznih situacija na pravi put. – D. Krpić, Uvod u termodinamiku

Znamo da neki imaju nešto i da dodaju. Pišite.

Advertisements