M4

Preporučena literatura za 4. semestar M smera od profesora i starijih studenata.


PROGRAMIRANJE U METEOROLOGIJIclimogram
profesor Vladan Vučković, vvladan@ff.bg.ac.rs, Institut za meteorologiju
asistent Nemanja Kovačević, nemanja@ff.bg.ac.rs, Institut za meteorologiju

  • vežbe:
    – rade se zadaci u fortran-u u računarskoj laboratoriji na Institutu, zadatke daje asistent iz svoje”sveske’’; preporuka je instalirati ‚‚
    putty’’ kod kuće

STATISTIKA U METEOROLOGIJI2103statistics-iowaprecipb2
profesor Ivana Tošić, itosic@afrodita.rcub.bg.ac.rs, Institut za meteorologiju
Nema asistenta


FIZIKA KONTINUUMAPerfect Waterdrop
(USLOV: položene matematika 1B, matematika2B, mehanika, termodinamika)
profesor Sunčica Elezović-Hadžić, suki@ff.bg.ac.rs, kancelarija 31
asistent Duško Latas, latas@ff.bg.ac.rs, kancelarija 757


MATEMATIKA 4B
kompleksnaprofesor Đorđe Krtinić, georg@matf.bg.ac.rs
asistent Milan Lazarević, lazarevic@matf.bg.ac.rs


 

Advertisements