M2

Preporučena literatura za 2. semestar M smera od profesora i starijih studenata.


TERMODINAMIKA
profesor Srđan Bukvić, ebukvic@ff.bg.ac.rs, kancelarija 743 PMF3-00f02

asistent Zorica Popović, pzorica@ff.bg.ac.rs, kancelarija 757 PMF

 • teorija:
  – ‚‚Kurs opšte fizike” (postoji u kopirnici u blizini fakulteta), B. Žižić
  – ‚‚Fizika I”, V. Vučić, D. Ivanović
  Young & Freedman, University Physics vol. 1
  – “Uvod u termodinamiku”D. Krpić 
 • vežbe:
  – zbirka zadataka ‚‚Problems in General Physics“, Igor Yevgenyevich Irodov
  ispitna pitanja i rokovi

OPŠTA METEOROLOGIJA 2
profesor Dejan Janc, djanc@ff.bg.ac.rs, Institut za meteorologiju
asistent Suzana Putniković, suzana@ff.bg.ac.rs, IM laboratorija efc86cc87d4e4ba71adf9b336ce47d92
asistent Sonja Rendulić, sonja.rendulic@ff.bg.ac.rs, IM laboratorija

 • teorija:
  – skripte i prezentacije profesora Janca koje on prosleđuje svakoj generaciji
  – ‚‚Atmospheric science, J. Wallace & P. Hobbs
  – ‚‚Meteorology today”, Ahrens
  – ‚‚Meteorologija”, Mirjana Ruml (prati skoro sva profesorova predavanja, postoji u kopirnici blizu fakulteta)
  – ‚‚An Introduction to Meteorology”, Vlado Spiridonov & Mlađen Ćurić (knjiga je na engleskom jeziku i postoji u biblioteci Instituta za meteorologiju u Dobračinoj 16)
 • vežbe:
  – ne postoji ni skripta niti zbirka koja je dostupna studentima, dovoljno je onoliko koliko asistent odradi na času
  – 
  stari rokovi
  – ispitna pitanja

MATEMATIKA 2Bx2y2
profesor Miloš Arsenović
asistent Milan Lazarević, lazarevic@matf.bg.ac.rs

 • teorija:
  – “Matematička analiza 2”, D. Adnađević, Z. Kadelburg
  Mathematical Analysis for Engineers 2, Krasnov, Kiselev, Makarenko, Shikin
  – “Matematika 2B
  “, skripta profesora M. Pavlovića, nezaobilazna za prvi deo gradiva
  – “Repetitorij više matematike 3 – Boris Apsen, udžbenik i zbirka se mogu naći i u biblioteci
  – “Elementi linearne algebre” Milan M. Drešević (Iako nije svrstana u preporučenu literaturu, obavezno nabaviti (matf biblioteka) jer je bolja od Ljaška i Kalajdžića, mada ne pokriva svo gradivo)
 • vežbe:
  bilo koja zbirka zadataka iz Analize 2:
  predlog za analitički deo je zbirka rešenih zadataka “Zbirka rešenih zadataka iz matematičke analize 2“, Ljaško, Boljarčuk, Gaj, Golovac
  – “Matematička analiza II” Stojan Radenović (veći deo zadataka sa vežbi je odavde)
  – za deo iz linearne algebre i diferencijalne geometrije “Zbirka zadataka iz više matematike 1 i 2“, P. Miličić, M. Uščumlić
 • ispitna pitanja 2012-2013
 • ispitna pitanja 2013-2014
 • rokovi (1)
 • možete se poslužiti i literaturom namenjnom za predmet “Matematička fizika 1” koju možete naći na stranici TEF3.
Advertisements