AS Eneter

Grupne aktivnosti koje su prethodile osnivanju AS Eneter.

Asocijacija studenata Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu ENETER nastala je pod inicijativom sadašnjih studenata treće godine b smera kao posledica zajedničkih ideja i dobre saradnje. Osnivanju asocijacije je prethodilo više grupnih okupljanja edukativnog i zabavnog karaktera:

 • Akcelerometar 2012
 • Lampioni 2013
 • Ljaškijade
 • gostovanja na drugim fakultetima
 • a među svim
  aktivnostima najveću popularnost stekla Bernulijada,
  koja se u toku 2013. godine organizovala 5 puta.Grupne aktivnosti koje su prethodile osnivanju AS Eneter.

Asocijacija je zvanično osnovana u oktobru 2013. godine pod inicijativom Ana-Marije, Ane i Milana.

Misija AS Eneter je:

 • Razvijanje studentskog samoorganizovanja u nastavnim i vannastavnim aktivnostima u direktnoj povezanosti sa interesovanjima i predviđenim gradivom, radi boljitka šire zajednice studenata Fizičkog fakulteta.

Ciljevi AS Eneter su:

 • da prati potrebe i želje studenata Fizičkog fakulteta, ove godine posebno studenata juniora
 • da pomogne mlađim generacijama studenata Fizičkog fakulteta
 • da prigodnim aktivnostima obeleži događaje od važnosti u svetu koje na neki način mogu da imaju veze sa prethodne dve stavke.

Članstvo, učlanjenje, kao ni izlazak iz asocijacije se ne naplaćuje ni na kakav način. Zainteresovani neka se jave na mejl.

Događaji AS Eneter su otvoreni za goste i strane posetioce, osim u slučajevima kada bude drugačije naglašeno. Eneter je spremna na saradnju sa organizacijama i pojedincima koje dele pristup i orijentaciju. O aktivnostima pogledajte na posebnoj stranici.


Galerija:

Advertisements