Алумни

Колеге чије су информације наведене су врло раде да се повежу са млађим генерацијама. Уколико имате нека питања везана за оно чиме се баве, слободно им се јавите!
Да ли си завршио/завршила наш факултет и желео/желела би да се нађеш на овој страници? Не оклевај онда у попуњавању анкете на овом линку. Уколико је потребно нешто апдејтовати или изменити, пиши на rokovi@yandex.com.

Још један релевантан сајт је Serbian researchers који за циљ има умрежавање српских научника из различитих области.

Тања Марић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2016-2021)
– Тренутна позиција: Студент докторских студија на Boston University
– Група: Quantum Lab, PI: Alex Sushkov
– Област истраживања: Dark Matter, Precision Measurements
– Контакт: tanjam@bu.edu; LinkedIn

Јелена Радовић
– Основне и мастер студије: Физички факултет, М смер (2014-2019)
– Мастер студије: Физички факултет, М смер (2019-2020)
– Тренутна установа: Студент докторских студија на Charles University, Faculty of Mathematics and Physics
– Департман: Department of Atmospheric Physics
– Област истраживања: Computational Fluid Dynamics, Large Eddy Simulations
– Контакт: radovic@karlov.mff.cuni.cz; LinkedIn

Петар Бојовић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2014-2018)
– Мастер студије: Ludwig Maximilian University of Munich (2018-2020)
– Тренутна позиција: Докторски студент на Макс Планк институту за квантну оптику
– Група: Quantum Many Body Systems, PI: Immanuel Bloch
– Област истраживања: Quantum Simulations, Quantum Gas Microscope, Ultracold Atoms
– Контакт: petar.bojovic@mpq.mpg.de; LinkedIn

Вељко Максимовић
– Основне и мастер студије: Физички факултет, Б смер
– Тренутна позиција: Докторски студент на Институту за физику у Београду
– Група: Лабораторија за физику високих енергија
– Предмет дисертације: калибрација луминозности за протон-протон сударе и мерење пресека продукције гејџ бозона на Великом хадронском сударачу
– Контакт: veljko.maksimovic@cern.ch; veljko.maksimovic@ipb.ac.rs

Јован Марков
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2015-2019)
– Мастер студије: Weizmann Insititute of Science (2019-2021)
– Тренутна позиција: Докторанд на Weizmann Insititute of Science
– Mентор: Roee Ozeri
– Област истраживања: Квантно рачунарство и метрологија
– Контакт: jovan.markov@weizmann.ac.il
Linkedin

Душан Ђорђевић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2017-2020)
– Мастер студије: Универзитет Оксфорд и Физички факултет (2020-2021)
– Тренутна позиција: Докторанд на Физичком факултету
– Група: Група за гравитацију, честице и поља
– Ментор: Драгољуб Гочанин
– Област истраживања: 5Д Черн-Сајмонс гравитација, холографија, тополошке теорије поља, AdS/BCFT
– Контакт: dusan.z.djordjevic@gmail.com

Вукашин Милошевић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2011-2015)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2015-2016)
– Докторске студије: Imperial College London (2016-2020)
– Тренутна позиција: Senior Research Fellow, ЦЕРН
– Област истраживања: Експериментална физика високих енергија на ЦМС експерименту (2016-2020)
– Контакт: vukasin.milosevic@cern.ch

Стефан Анђелковић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2011-2015)
– Мастер студије: University of Cambridge, Department of Physics (2015-2016)
– Тренутна позиција: Докторанд на здруженом програму Универзитета у Питсбургу и Карнеги Мелон универзитета
– Група: MeLoDy Lab
– Ментор: Наташа Мишков-Живанов
– Област истраживања: Рачунарска биологија: системска биологија (мрежни модели), вештачка интелигенција, процесирање природног језика (NLP)
– Контакт: stefandjelkovic1@gmail.com; sta35@pitt.edu; LinkedIn

Драгана Станимировић
– Основне студије: Физички факултет, А смер (2006-2021)
– Тренутна позиција: Наставник физике, ОШ ,,Свети Сава” у Смедереву
– Контакт: dragana.stanimirovic56@gmail.com

Алекса Денчевски
– Основне студије: Физички факултет, Ц смер (2016-2020)
– Мастер студије: Физички факултет, Ц смер (2020-2021)
– Тренутна позиција: Докторанд на Институту за физику у Београду
– Лабораторија: Лабораторија за биофизику
– Ментор: Михаило Рабасовић
– Област истраживања: Суперрезолуциона микроскопија
– Контакт: dencevski@ipb.ac.rs

Лидија Живковић
– Основне и мастер студије: Физички факултет, Б смер (1988-1993)
– Тренутна позиција: Научни саветник на Инсититу за физику у Београду
– Докторске студије: Институт Вајцман, екпериментална физика честица (2000-2006)
– Област истраживања: Екпериментална физика честица
– Контакт: lidiaz@ipb.ac.rs
– О себи је додала: ,,Радим на експерименту АТЛАС у Церну и, од скоро, на експерименту ДУНЕ. После доктората у Израелу боравила сам у Америци 7 година. Провела сам и неко време у Церну. Радо ћу одговорити на сва питања везана за докторате или праксе у Израелу, Церну или Америци. Као и на сва друга питања везана за моје истраживање.”

Јелена Јовићевић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер
– Докторске студије: Royal Institute of Technologу, Стокхолм
– Тренутна позиција: Виши научни сараник, Институт за физику
– Област истраживања: Експериментална физика честица на АТЛАС екперименту
– Контакт: jelena@cern.ch

Ана Кнежевић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2017-2021)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2021-2022)
– Тренутна позиција: Докторанд на Физичком факултету
– Група: Група за гравитацију, честице и поља
– Ментори: проф. др Марија Димитријевић Ћирић, проф. др Владимир Јуричић
– Област интересовања: Хиперболички кристали, квантна теорија поља у закривљеном простору, теорија кондензованог стања
– Конакт: ana.knezevic@ff.bg.ac.rs; LinkedIn

Hana Schiff
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2016-2020)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2020-2021)
– Тренутна позиција: Докторанд на University of California, Irvine
– Департман: Department of Physics & Astronomy
– Ментор: Judit Romhányi
– Област интересовања: Теорија конеднзованог стања, тополошки материјали
– Контакт: hschiff@uci.edu, hanaschiff@gmail.com

Миша Томан
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2016-2020)
– Тренутна установа и титула: University of California, Irvine
– Група: UCI Particle Theory group
– Ментор: Michael Ratz
– Област истраживања: Физика честица ван Стандардног модела, порекло маса неутрина, аномалне симетрије
– Контакт: mtoman@uci.edu

Јордан Грујић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2018-2022)
– Мастер студије: Fakultät für Philosophie, Wissenschaftstheorie und Religionswissenschaft, Минхен (2022-)
– Област истраживања: Филозофија природних наука
– Контакт: jordangrujic9@gmail.com

Иван Бировљевић
– Основне студије: Физички факултет, М смер
– Тренутна позиција: Руководилац радарског центра, РХМЗ
– Контакт: ivan.birovljevic@hidmet.gov.rs

Јован Алексић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2006-2007)
– Област истраживања: Астрофизика
– Контакт: jaleksic@aob.rs; LinkedIn
– О себи је додао: ,,Поред научноистраживачког рада, активно се бавим и популаризацијом науке. Расположен сам за активности на овом пољу.”

Aна Вранић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2012-2016)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2016-2017)
– Тренутна позиција: Истраживач сарадник на Институту за физику у Београду
– Лабораторија: Лабораторија за примену рачунара у науци
– Ментор: Марија Митровић Данкулов
– Област истраживања: Комплексни системи и мреже, моделовање социо-економских система
– Контакт: anav[at]ipb[dot]ac[dot]rs

Бојана Бркић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2012-2017)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2017-2018)
– Тренутна позиција: Истраживач сарадник и сарадник у настави, Физички факултет
– Група: Група за гравитацију, честице и поља
– Ментор: Душко Латас
– Област истраживања: Класична и квантна гравитација, некомутативна геометрија
– Контакт: bojana.brkic@ff.bg.ac.rs

Бранко Кајиш
– Основне студије: Физички факултет, А смер (2019-2021)
– Тренутна позиција: Sale representativе and technical support/consultant. Bimed d.o.o. (Medtronic Inc.)
– Контакт: branko.kajis@gmail.com; LinkedIn

Лазар Марковић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2015-2020)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2020-2021)
– Тренутна позиција: Докоторски студент на Физичком факултету и Università degli Studi di Torino
– Група: Физика високих енергија и нуклеарна физика
– Ментори: Предраг Миленовић, Roberto Covarelli
– Област истраживања: Процеси мултбозонске продукције на Великом хадронском сударачу
– Контакт: lazar.markovic@cern.ch

Петар Ловрић
– Основне студије: Физички факултет, Ц смер (2014-2020)
– Мастер студије: Технички универзитет у Минхену, Примењена и инжењерска физика (2021-)
– Ментор: Peter Müller-Buschbaum
– Област истраживања: Near-IR Quantum Dot Solar Cells for Space Application
– Контакт: petar.lovric@tum.de

Ана-Марија Недић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2012-2016)
– Мастер студије: École Normale Supérieure, Париз (2016-2017)
– Тренутна позиција: Докторанд на Iowa State University (2017-2023)
– Ментор: Peter P. Orth
– Област истраживања: Теорија кондензованог стања, квантни материјали
– Контакт: amnedic@iastate.edu

Милан Корњача
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2012-2016)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2016-2017)
– Докторске студије: Iowa State University, Condensed Matter Physics (2017-2023)
– Тренутна позиција: Research scientist, QuEra computing
– Област истраживања: Кондо физика
– Конакт: mkornjaca@quera.com

Стефан Ђорђевић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2012-2018)
– Мастер студије: Физички факултет (2018-2022)
– Докторске студије: Физички факултет, Ц смер (2022-)
– Ментор: Едиб Добраџић
– Тренутна позиција: Инжењер за радијациону сигурност у јавном предузећу Нуклеарни објекти Србије
– Област истраживања: Примена неуронских мрежа у области сигурности и заштите од јонизујућег зрачења
– Контакт: stefan.djordjevic@nuklearniobjekti.rs

Радоица Дракшић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2015-2019)
– Мастер студије: Технички универзитет у Делфту, примењена физика (2019-2021)
– Тренутна позиција: Tenderly, софтверски инжењер
– Контакт: r.draskic@gmail.com; LinkedIn

Стефан Мијин
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2011-2015)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2015-2016)
– Докторске студије: Imperial College London, Tokamak Plasma Physics (2016-2020)
– Тренутна позиција: Boundary Plasma Code Developer/Modeller, UKAEA
– Област истраживања: Boundary Plasma Physics of Fusion Devices
– Контакт: stefan.mijin@ukaea.uk

Душан Крмар
– Основне студије: Физички факултет, Ц смер (2017-2022)
– Мастер студије: Friedrich Schiller Universität, Jeнa (2022-)
– Област истраживања: Фотоника (конкретно ласери и микроскопија)
– Конакт: dusan.krmar@hotmail.com

Дарја Цветковић
– Основне студије: Физички факултет, Ц смер (2014-2019)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2019-2020)
– Тренутна позиција: Истраживач приправник, Инситут за физику у Београду
– Лабораторија: Лабораторија за примену рачунара у науци
– Ментор: Марија Митровић Данкулов
– Област истраживања: Статистичка физика, комплексни системи и мреже
– Контакт: darja@ipb.ac.rs; LinkedIn

Душан Новичић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2016-2020)
– Мастер студије: Ludwig Maximillians Universitat, Минхен (2020-2023)
– Тренутна позиција: Докторанд на Max Planck Institute for Physics Munchen (2023-)
– Група: String Theory
– Ментори: Dieter Lust, Markus Dierigal
– Област истраживања: Теорија физике високих енергија
– Контакт: dnovicic1@gmail.com

Хелена Миљковић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2016-2021)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2020-2021)
– Ментор на мастер студијама: Радомир Жикић
– Тренутна позиција: Doctoral Assistant, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
– Група: Nanoscale Biology Laboratory
– Ментор: Алексадра Раденовић
– Област истраживања: Проучавање пептида и протеина
– Контакт: helena.miljkovic2@gmail.com

Ђорђе Богдановић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2016-2020)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2020-2021)
– Тренутна позиција: Докторанд на Физичком факултету
– Ментор: Воја Радовановић
– Група: Гравитација, честице и поља
– Област истраживања: Л-бесконачно алгебре, БРСТ квантизација
– Контакт: 92djole97@gmail.com

Ивана Стојиљковић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2016-2020)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2020-2021)
– Тренутна позиција: Докторанд на Физичком факултету
– Ментор: Александра Гочанин
– Група: Квантна и математичка физика
– Област истраживања: Квантна информација, квантна механика
– Контакт: ivanastojiljkovic04@gmail.com

Јована Јелић
– Основне студије: Физички факултет, Ц смер (2016-2020)
– Мастер студије: Физички факултет, Ц смер (2020-2021)
– Тренутна позиција: Докторанд на Институту за физику
– Ментор: Александар Крмпот
– Лабораторија: Лабораторија за биофизику
– Област истраживања: Флуоресцентна корелациона спектроскопија (FCS)
– Контакт: jelic@ipb.ac.rs

Озрен Петровић
– Основне студије: Физички факултет, Ц смер (2015-2019)
– Мастер студије: Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (2019-2021)
– Тренутна позиција: Process Engineer, Ligentec SA
– Област истраживања: Photonic Integrated Circuits
– Контакт: petrovicozren16@gmail.com; LinkedIn

Лука Благојевић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2014-2018)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2018-2019)
– Тренутна позиција: Докторанд на Централном европском универзитету у Бечу
– Департман: Депратман за науке о мрежама и подацима
– Област истраживања: Наука о мрежама и подацима (Network and Data Science)
– Контакт: lukablagojevic1995@gmail.com, LinkedIn

Лука Илић
– Основне студије: Физички факултет, М смер
– Мастер студије: Физички факултет, М смер
– Докторске студије: Физички факултет, М смер
– Тренутна позиција: Recognised Researcher, Barcelona Supercomputing Center
– Област истраживања: Моделирање атмосфере, атмосферски аеросол, даљинска детекција
– Контакт: http://www.atmosphericdust.com

Стефан Граовац
. Основне студије: Физички факултет, Б смер (2013-2017)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2017-2018)
– Тренутна позиција: Научни сарадник, Физички факултет
– Докторске студије: Физички факулет, Статистичка физика и физика кондензоване материје (2019-2022)
– Ментор: Светислав Мијатовић
– Област истраживања: Статистичка физика и физика кондензоване материје
– Контакт: stefan.graovac@ff.bg.ac.rs
– О себи је додао: ,,Ментор и ја имамо сарадњу с Биолошким факултетом и покренули смо иницијативу да проширимо сарадњу биолога с осталима на факултету ради веће примене фундаменталних наука.”

Ђорђе Романић
– Основне студије: Физички факултет, М смер (2002-2008)
– Мастер студије: Физички факултет, М смер (диплома основних студија верификована као еквивалент мастер дипломи)
– Тренутна позиција: Assistant Professor, McGill University
– Докторске студије: Физички факултет, М смер; University of Western Ontario, грађевинско инжењерство и инжењеринг животне средине с ужом специјализацијом на ветроинжењеринг
– Област истраживања: Атмосферске науке
– Контакт: djordje.romanic@mcgill.ca; LinkedIn; YouTube

Јакша Вучичевић
– Основне студије: Физички факултет, Ц смер (2003-2009)
– Докторске студије: Институт за физику, Физика кондензованог стања материје и статистичка физика (2009-2015)
– Тренутна позиција: Виши научни сарадник, Институт за физику
– Област истраживања: Јако корелисани електронски системи, суперпроводност, методологија вишечестичних квантних система
– Контакт: jaksa.vucicevic@ipb.ac.rs

Ива Бачић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2010-2014)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2014-2015)
– Докторске студије: Инситут за физику, Нелинеарна динамика (самоорганизација у куплованим стохастичким ексцитабилним системима) (2015-2020)
– Постдок: Централно европски универзитет
– Област истраживања: На постдоку комплексне мреже, на докторату нелинеарна динамика
– Контакт: iva[at]scl[dot]rs

Милана Вучковић
– Основне студије: Физички факултет, М смер
– Тренутна позиција: Analyst, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
– Област истраживања: Climate Risk Assessment tools and data, NWP postprocessing and visualisation
– Контакт: milana[dot]vuckovic[at]ecmwf[dot]int; LinkedIn

Немања Ковачевић
– Основне студије: Физички факултет, М смер (2000-2005)
– Последипломске студије: Физички факултет, М смер (2005-2008)
– Докторске студије: Физички факулет, М смер (2009-2014), Физика облака
– Тренутна позиција: Доцент, Физички фкаултет
– Област истраживања: Физика облака
– Контакт: nemanja@ff.bg.ac.rs

Драган Латиновић
– Основне студије: Физички факултет, М смер
– Докторске студије: Center for Weather Forecast and Climatic Studies, National Institute for Space Research (CPTEC/INPE), Brazil; Метеорологија
– Тренутна позиција: Постдок, Center for Marine Environmental Sciences (MARUM), University of Bremen
– Област истраживања: atmospheric modeling, (paleo)climate modeling, regional climate downscaling

Митра Степић
– Основне студије: Физички факултет, Б смер (2016-2021)
– Мастер студије: Физички факултет, Б смер (2021-2022)
– Тренутна позиција: Истраживач приправник, ИНН “Винча”
– Лабораторија: Лабораторија за теоријску физику и физику кондензоване материје
– Ментор: Жељко Шљиванчанин
– Област истраживања: Теорија кондензованог стања, ДФТ
– Контакт: stepic.mitra@gmail.com

Славица Антић
– Основне студије: Физички факултет (1993-1997)
– Мастер студије: Universite du Québec à Montréal, Канада (2000-2002)
– Тренутна установа: Hydro-Québec (Québec-Canada)
– Контакт: Slavicaantic75@gmail.com

Алекса Станковић
– Основне студије: Физички факаултет, М смер (2016-2020)
– Мастер студије: Физички факултет, М смер (2020-2021)
– Тренутна позиција: Докторанд на Универзитету у Стокхолму
– Департман: Департман за метеорологију, сајт пројекта
– Ментор, коментор: Rodrigo Caballero, Gabriele Messori
– Област истраживања: Динамичка метеорологија, климатологија
Контакт

Ивана Попадић
– Основне студије: Физички факултет, М смер (1997-2002)
– Мастер студије: UQAM – science de l’atmosphere (2003-2005)
– Тренутна установа: Physical Scientist, Environment and climate change Canada

Милена Димитријевић
– Основне студије: Физички факултет, М смер (1992-1997)
– Мастер студије: Université du Québec à Montréal (2001-2004)
– Тренутна установа: Канадски метеоролошки центар

Миодраг Ранчић
– Основне студије: Физички факултет, М смер (година завршетка: 1978)
– Тренутна установа: NOAA/NCEP/EMC through Lynker, USA
LinkedIn
– Коментар: ,,Kao sto je u svoje vreme prvi digitalni kompjuter ENIAC doveo do revolucije u atmosferskoj nauci, tako nesto se u ovom momentu ocekuje od primente AI/ML tehnologije. Od asimilacije podataka, analize, prognoze do nterpretacije, preko svih prostornih i vremenskih razmera, AI/ML nalazi svoju primenu. Uzbudljivo vreme da se studira meteorologija.”

Милан Ћурчић
– Основне студије: Физички факултет, М смер (година завршетка: 2009)
– Тренутна установа: University of Miami, USA
Website, LinkedIn, ResearchGate, GitHub, Twitter, YouTube

Ljiljana Morris
– Основне студије: Физички факултет, М смер (година завршетка: 1990)
– Тренутна установа: California State University Sacramento, USA
LinkedIn

Живорад Радоњић
– Основне студије: Физички факултет, М смер (година завршетка: 1978)
– Тренутна установа: Weather2Umbrella-Canada Inc.
LinkedIn
– Коментар: ,,Radite meteorologiju samo ako volite – onda postoje rezultati i napredak!”

Ратко Васић
– Основне студије: Физички факултет, М смер (година завршетка: 1995)
– Тренутна установа: NOAA/USA
– Контакт: ratko.vasic@noaa.gov, LinkedIn

Ирена Балог
– Основне студије: Физички факултет, М смер (година завршетка: 2008)
– Тренутна установа: ENEA (Casaccia), Rome, Italy
Website, LinkedIn, ResearchGate

Маја Рапаић
– Основне студије: Физички факултет, М смер (година завршетка: 2006)
– Тренутна установа: Environmenet Canada, Montreal
LinkedIn

Владимир Јанковић
– Основне студије: Физички факултет, М смер (година завршетка: 1984)
– Тренутна установа: University of Manchester, UK
Website

Биљана Бекчић
– Основне студије: Физички факултет, М смер (година завршетка: 1999)
– Тренутна установа: ECCC, Canada
LinkedIn

Биљана Ђорђев (Мусић)
– Основне студије: Физички факултет, М смер (година завршетка: 1992)
– Тренутна установа: Ouranos – Consortium on Regional Climatology and Adaptation to Climate Change, Canada
Website
– Коментар: ,,Želela bih pre svega zahvaliti našim mladim kolegama na ovoj prekrasnoj inicijativi umrežavanja. Saradnja između mlađih i starijih kolega koji dele ista interesovanja je najefikasniji način razvoja. Već dugi niz godina proučavam klimatske promjene i imam status profesora na dva fakulteta u Kanadi (Associate Professor at UQÀM and Université Laval) što mi omogućava da aktivno učestvujem u obuci studenata na osnovnim i postdiplomskim studijama. Bilo mi jako drago kada bismo u budućnosti mogli razvijati i raditi na zajedničkim projektima kako bismo bolje razumjeli i procenili rizike povezane sa opasnim meteorološkim pojavama koje globalno zagrevanje čini još opasnijim.”

Илијана Мастиловић
– Основне студије: Физички факултет, М смер (година завршетка: 2013)
– Тренутна установа: University of Wisconsin – Milwaukee, USA
– Контакт: LinkedIn

Гордана Синдић-Ранчић
– Основне студије: Физички факултет, М смер (година завршетка: 1986)
– Тренутна установа: NOAA/NWS/STI/MDL
– Контакт: LinkedIn, ResearchGate

Соња Предин
– Основне студије: Физички факултет, Б смер
– Докторске студије: Универзитет у Регензбургу (2012-2017)
– Тренутна позиција: Научни сарадник на Институту за физику
– Контакт: sonja@ipb.ac.rs